top of page

Klimaforandringer er en del af vores hverdag. I bloggen vil jeg diskutere nogle af de aspekter, der danner grundlag for mine bøger. Problemstillinger der omhandler klimaforandringer, kan være vanskelige at forestille sig det fulde omfang af. Uanset hvor man end kigger hen, synes det at være en uudtømmelig kilde til dommedagsvarsler og det er let at afvise det hele som værende sensationsnyheder. I bloggen forsøger jeg alligevel at give mine bud på, hvorfor videnskabens advarsler skal tages alvorligt. Til det bruger jeg både klimafiktion og anden klimalitteratur som inspirationskilde, da man her har en unik mulighed for at få læserne til at leve sig ind i de tørre fakta.

Subscribe
bottom of page