top of page
  • Forfatters billedeTorben Mathiassen

Klimaet sætter nye verdensrekorder på stribe…Normalt er nye verdensrekorder noget vi fejrer med beundring og betagelse. Sådan er det ikke med de verdensrekorder, som Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) bringer i sin seneste tilstandsrapport of verdens klima anno 2021.


  1. Den globale gennemsnitstemperatur nåede helt op på 1.11 grader celsius over det førindustrielle niveau og nærmer sig nu hastigt de 1.5 som er grænsen for, hvornår effekterne af klimaforandringerne virkelig tager fat. Vi ser allerede smagsprøverne af dem; tørke, oversvømmelser, mangel på rent drikkevand i regioner, ekstremt vejr, skovbrande.

  2. Kuldioxidindholdet i atmosfæren nåede helt op på 413,3 ppm (part per million) globalt set, hvilket er 149% højere end det førindustrielle niveau. Det betyder, at jorden for vanskeligere og vanskeligere ved at komme af med sin overskudsvarme.

  3. Verdenshavene er varmere end nogensinde, helt ned til en dybde af 2000 meter. Det går hårdt ud over vores koralrev og den mangfoldighed af dyreliv, der normalt befinder sig og omkring dem.

  4. Surhedsniveauet i verdenshavene bliver ved med at falde, og der er stærke indikationer på, at pH-værdien i overfladevandet er på sit laveste niveau i 26.000 år. Store økosystemer er i fare for at bryde sammen, og have kan snart ikke absorbere mere kuldioxid fra atmosfæren.

  5. Havniveauet stiger med næsten en halv centimeter om året, primært på grund af kraftig afsmeltning af indlandsisen på Grønland og Antarktis, hvilket er dobbelte hastighed af forrige årti. Lavtliggende landområde og ø-samfund trues med at blive ubeboelige, ligesom isbjørnene og hvalrosserne i polaregnene er ved at miste sine levesteder.

  6. I tre år i træk er der ikke faldet så meget som én eneste dråbe regn i Østafrika. Store dele af befolkningen i Etiopien, Kenya og Somalia har mistet alt og trues hver eneste dag af at lide sultedøden. Også Sydamerika, Canada, USA, Pakistan og Afghanistan har oplevet langvarige tørkeperioder i 2021, med store tab i fødevareproduktionen til følge.

  7. Tvungen klimamigration fortsætter med at øge i antal. Alene i Kina, Vietnam og Filippinerne måtte knap 2.5 millioner mennesker forlade sit hjem, som følge af klimaforandringerne. Mere end 30 millioner mennesker verden over, måte migrere som følge af ekstremt vejr, tørke, oversvømmelser, skovbrande osv.


Der er ingen tvivl om, at klimaforandringerne er menneskeskabte, og fremtidsperspektiverne er uhyggelige. Ingen kender til de fulde konsekvenser af, hvad der kommer til at ske, hvis Golfstrømmen stopper, som følge af den kraftige afsmeltning af verdens gletsjere. Hvad man ved er dog, at antallet af klimaflygtninge vokser år for år og forventes at nå over 220 millioner alene i 2050.


Det betyder en kamp om ressourcer og mangel på plads. Konflikter, vold, sult, død bliver dagligdag i store dele af verden.


Med mindre vi når at forhindre katastrofen. Det bliver ikke let, men EUs ambitioner er store, og selvom de nok mere er affødt af et behov for at frigøre sig fra Russiske gasleverancer, så er de afgørende for, at resten af verden følger trop. Gigantiske vindmølle- og solcelleanlæg er på tegnebrættet overalt i Europa og langs kysterne. Infrastruktur skal re-designes for at bringe strømmen frem til forbrugsstederne. Det bliver omkostningstungt, men nødvendigt. Alternativerne er så meget være - både økonomisk og humanitært.


Billede af Gerhard G. fra PixabayKilder:8 visninger0 kommentarer

Seneste blogindlæg

Se alle

Bình luận


bottom of page