top of page

Uanset hvor meget vi hver især brænder for at redde klimaet eller hjælpe alle de mennesker, der er ofre for klimakatastrofer​, er det begrænset hvor meget vi hver især kan gøre på egen hånd. Derfor har det stor betydning at støtte de NGO'er, der kæmper for sagen på vores, på ofrenes og på klimaets vegne. Jeg støtter selv Care Danmark, Røde Kors og Verdens Naturfonden WWF, men flere andre er også værd at hjælpe godt på vej.

Care.jpeg

Care Danmark arbejder for, at verdens fattigste og mest klimaudsatte kan skabe sig et godt og værdigt liv, både før, under og efter katastrofen. Care arbejder med innovative løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne skaber for verdens fattigste.

røde-kors.jpg

Katastrofer er centralt i Røde Kors' arbejde. De har en særlig, lovfæstet rolle, når krigen raser, og de svageste skal beskyttes, og har som sådan et helt særligt mandat, der giver dem adgang til slagmarken og fængslerne. Desuden er Røde Kors i dag også sammen med FN en af de helt store aktører, når det handler om langsigtet udvikling i de fattigste lande i verden.

WWF-Logo-1986.jpg

WWF er verdens største naturbevarende organisation, som arbejder i mere end 100 lande og på mere end 1.000 projekter, for at redde naturen og de vilde dyr – og skabe en bæredygtig fremtid for alle Jordens mennesker. Deres naturarbejde handler om at skabe mere plads til naturen og bevare de vilde dyrs levesteder.

FKN_logo.png

Folkekirkens Nødhjælp hjælper mennesker i yderste nød. Om de er undertrykte, fordrevne, eller forfulgte. Om de flygter fra krig, naturkatastrofer eller klimaforandringer, det betyder mindre, så længe der er tale om mennesker i nød. Hjælpen fordeler sig gerne som klimahjælp, katastrofehjælp, udviklingshjælp, eller hjælp til bevarelse af helt basale rettigheder.

DRC.png

Dansk Flygtningehjælp er en international flygtningeorganisation, der hjælper flygt-ninge og internt fordrevne verden over. De yder akut humanitær hjælp og nødfor-syninger, og de hjælper med at integrere flygtninge og fordrevne med at tilpasse sig værtssamfundet.

Greenpeace-logo.png

Greenpeace er en sammenslutning af mennesker, der står sammen for at sige fra overfor ødelæggelsen af naturen, og for at beskytte mennesker, hav, land og klima. De er uafhængige af nationale- og internationale politiske interesser og er derfor en uafhængig stemme til bevarelse af miljøet. 

ms-logo-red_1.png

Mellemfolkeligt Samvirke fremmer mellemfolkelig forståelse og solidaritet for gennem et samarbejde over nationale og kulturelle grænser at bidrage til en bæredygtig global udvikling og en retfærdig fordeling af jordens rigdomme.

Klimabevægelsen_logopakke_Positiv+(farve+på+hvid+baggrund)_A3_version3_emblem.png

Klimabevægelsen ønsker, at alle borgere i Danmark og i verden skal kunne leve livet fri for katastrofale klimaforandringer, som vil presse stabiliteten i vores samfund. Det er Danmarks sammenslutning af klimagræsrødder, og de tilbyder politisk, administrativ og vidensmæssig støtte til deres medlems- og kampagnegrupper, samt alliancepartnere

bottom of page